19 Odissou Athens - Greece 11525

(+30) 210 3809847 info@mastgroup.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

EU FUNDING

Η εταιρία MAST συμβουλευτική έχει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στην σχεδίαση και υλοποίηση στρατηγικών για εταιρίες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται τόσο από εταιρίες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα εστιάζει στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μέσω:

  • Χαρτογραφώντας κατάσταση στην οποία βρίσκεται
  • Κατανοώντας της δυνάμεις και τις αδυναμίες του
  • Δημιουργώντας στρατηγικές που εστιάζουν στην μακροχρόνια ανάπτυξη

Η MAST είναι έτοιμη να συνεργαστεί με οποιοδήποτε οργανισμό και να συμμετάσχει στην επιτυχημένη υλοποίηση των έργων. Έχει την δυνατότητα να προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που κυμαίνονται από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση έργων.

Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υλοποιείται με βάση ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πόροι ξοδεύονται με διαφάνεια. Ακόμη περισσότερο από 76% των κεφαλαίων διανέμονται μέσω 5 επενδυτικών οχημάτων:

  • European Regional Development Fund (ERDF) – regional and urban development
  • European Social Fund (ESF) – social inclusion and good governance
  • Cohesion Fund (CF) – economic convergence by less-developed regions
  • European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
  • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Στην πλειοψηφία των χωρών οι τομείς που προσελκύουν το μεγαλύτερο κομμάτι από την διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι η έρευνα και ανάπτυξη, η ενέργεια, ο κλάδος των ΤΠΕ, η γεωργία, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η εκπαίδευση.

Η ΕΕ ξοδεύει περισσότερα από 50 δις ευρώ ετησίως σε επίσημη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανάπτυξης ενώ παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες.

Η εταιρία MAST με την πολυετή εμπειρία της στον τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε είδος οργανισμού να αξιοποιήσει τα κεφάλαια αυτά.

eu funding

H2020 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η ΕΕ προσφέρει ένα πολύ μεγάλο φάσμα επιχορηγήσεων που έχουν ως στόχο την προώθηση των στόχων της είτε κάποιου επιμέρους προγράμματος-πολιτικής. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει κάποια πρόταση. Τα προγράμματα που υλοποιούνται καλύπτουν ένα ιδιαίτερο μεγάλο εύρος και δίνονται σε μη κερδοσκοπική βάση.

Το Horizon 2020 αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ που σχετίζεται με την έρευνα και ανάπτυξη. Για την επίτευξη των στόχων υπάρχουν έτοιμα προς διάθεση κεφάλαια ύψους 80 δις ευρώ τα οποία προβλέπεται να διατεθούν σε μια περίοδο επτά ετών (2014 – 2020). Ακόμη ο αντίκτυπος τους στην οικονομία αναμένεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος λόγω των ιδιωτικών κεφαλαίων που αναμένεται να προσελκύσουν. Το πρόγραμμα υπόσχεται περισσότερες ανακαλύψεις και εφευρέσεις διευκολύνοντας σημαντικά την μεταφορά ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά.

Συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία το Horizon 2020 θα βοηθήσει την επίτευξη σημαντικών κατορθωμάτων ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική αριστεία, στην βιομηχανική πρωτοπορία και βοηθώντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Το πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη ενισχύει την επιστημονική έρευνα, δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για την ύπαρξη καινοτομίας και διευκολύνει την συνεργασία ιδιωτικού με κρατικού τομέα για την παραγωγή καινοτομίας.

Το Horizon 2020 είναι προσβάσιμο σε όλους με μια ιδιαίτερα απλή δομή που μειώνει την περιττή γραφειοκρατία και την σπατάλη χρόνου επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να εστιάσουν σε αυτά που πραγματικά μετράνε. Ακόμη η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει ότι τα καινούργια έργα θα υλοποιηθούν ταχύτατα και θα επιτύχουν αποτελέσματα γρήγορα.

Η MAST μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων αλλά και τεχνική βοήθεια κατά την φάση της υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

 

Το πρόγραμμα Interreg το οποίο χρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund (ERDF), έχει ως στόχο να βελτιώσει την υλοποίηση των έργων. Το κύριο βάρος δίνεται σε έργα που σχετίζονται με επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και προγράμματα που σχετίζονται με την συνεργασία στις ευρωπαϊκές χώρες (ECT).

Συγχρηματοδοτώντας έργα μέσω τεσσάρων θεματικών πλατφορμών επιτρέπει στις περιφερειακές και κατά τόπους δημόσιες αρχές, καθώς και άλλους τοπικούς φορείς, να ανταλλάσουν ιδέες και πολιτικές σχετικά με την λειτουργία τους. Ακόμη ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον ιδανικό τρόπο λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας τους και η επίλυση προβλημάτων ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχολησιμότητας παράλληλά με το εκσυγχρονισμό της παιδείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων. Το επταετές αυτό πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 14.7 δις ευρώ. Αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα που αντικατοπτρίζει την δέσμευση της ΕΕ για επενδύσεις στους τομείς αυτούς.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προωθεί διεθνικές συνεργασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, παιδείας και των οργανισμών νεότητας και νεολαίας ώστε να ενισχύσει την συνεργασία και να δημιουργήσει γέφυρες που θα μειώσουν την απόσταση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων που παρατηρείτε. Ακόμη συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος στον αθλητικό τομέα θα υπάρχει ενίσχυση για προγράμματα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων όπως το doping, το στήσιμο αγώνων, η βία και ο ρατσισμός

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm